Upis 2019/2020

II Konkurs za upis  studenata u prvu godinu četvorogodišnjih inženjerskih osnovnih akademskih studija za studijski program: „Saobraćaj, komunikacije i logistika“ na Module: Željeznički saobraćaj, Drumski saobraćaj, Poštanski saobraćaj, Vazdušni saobraćaj, E-komunikacije i Logistika, studijske 2019/2020. godine i Konkurs za prijem 30 studenata na jednogodišnje akademske magistarske studije, studijski program „Menadžment u saobraćaju i komunikacijama“, u školskoj 2019/2020 godini. 

Nastava se odvija u Budvi. 

Sve potrebne dodatne informacije mogu se dobiti na Fakultetu:  Budva, tel: +382 33 682 222, +382 67 305 645, +382 67 616 601; E-mail: fsklbudva@gmail.com


Dokumenti