Upravni odbor

Upravni odbor Fakulteta za saobraćaj, komunikacije i logistiku iz Budve

Članovi Upravnog odbora FSKL:

  1. Prof. dr Nataša Gospić, predstavnica Skupštine osnivača Fakulteta, predsjednica
  2. Prof. dr Safet Kalač, predstavnik nastavnog osoblja, zamjenik predsjednice
  3. MSc Marko Asanović, predstavnik studenata postdiplomskih studija
  4. Darjana Lopičić, predstavnica administrativnog osoblja
  5. Džemal Perović, predstavnik studenata osnovnih studija