Upravni odbor

Upravni odbor Fakulteta za saobraćaj, komunikacije i logistiku iz Budve

Članovi Upravnog odbora FSKL:

  1. Prof. dr Nataša Gospić, predstavnica Skupštine osnivača Fakulteta
  2. Prof. dr Safet Kalač, predstavnik nastavnog osoblja
  3. MSc Marko Asanović, predstavnik studenata postdiplomskih studija
  4. Darjana Lopičić, predstavnica administrativnog osoblja
  5. Lidija Mijović, predstavnica studenata osnovnih studija