Upravni odbor

Upravni odbor Fakulteta za saobraćaj, komunikacije i logistiku iz Budve

Prof. dr Nataša Gospić, predsjednica UO

Članovi Upravnog odbora FSKL:

  • Prof. dr Nataša Gospić, predsjednica
  • Ljubiša Kuzović, Osnivač FSKL
  • Marija Vuković, predstavnik zaposlenih lica na FSKL
  • Ana Vešović, predstavnik zaposlenih lica na FSKL
  • Lidija Mijović, predsjednik Studentskog Parlamenta
  • Marko Asanović, saradnik