Akreditacije i licence

Dokumenti za download

Odluka o akreditaciji osnovnog akademskog studijskog programa Menadžment u saobraćaju i komunikacijama, obima 240 ECTS kredita
Sertifikat o početnoj akreditaciji
Licenca za rad
Dopuna licence za rad
Odluka o reakreditaciji
Odluka o akreditaciji akademskog magistarskog studijskog programa Menadžment u saobraćaju i komunikacijama, obima 60 ECTS kredita
Odluka o promjeni naziva studijskog programa osnovnih studija
Rješenje Licenca za naučno-istraživači rad 29.12.2021.
Rješenje o reakreditaciji 2020
REAKREDITACIJA Februar 2020.god