Spoljna Evaluacija visokoškolskih ustanova IEP

Fakultet za saobraćaj, komunikacije i logistiku Budva je uključen u Institucionalni evaluacioni program (IEP) od 2014 godine kada je bila početna evaluacija od strane Evropske univerzitetske asocijacije (EUA).

U junu 2018. godine dobili smo Izvjestaj Follow-up evaluacije. Svrha ovakvih evaluacija je podrška ustanova učesnicama u daljem razvoju strateškog upravljanja i interne kulture kvaliteta. 

Aspekti IEP evaluacije vode se kroz četiri ključna pitanja:

  1. Šta je ono što institucija želi da uradi?
  2. Na koji način pokušava to da uradi?
  3. Kako zna da taj način funkcioniše?
  4. Kako se Institucija mijenja u cilju poboljšanja?
Na linku koji slijedi možete naći Izvještaj IEP na engleskom i maternjem jeziku

Dokumenti za download

IEP maternji
IEP engleski