Misija, cilj i vizija

Misija

Saobraćaj je krvotok privrednog sistema svake zemlje, pa i Crne Gore. On je bio i ostao nosilac promjena i razvoja razvijenih zemalja i zemalja u razvoju. Iz tih razloga Evropska unija je saobraćaju dala ključnu ulogu u razvoju i integraciji Evrope. Istovremeno se u Evropskoj uniji ukazuje na nedostatak kadrova u saobraćaju, koji su najkritičnija karika u tom lancu. Na nivou regiona jugoistočne Evrope, saobraćaj ima, takođe, ključnu ulogu u regionalnoj saradnji i povezivanju ovog regiona sa Evropskom unijom. Pri tome se posebna pažnja poklanja odgovarajućim kadrovima u saobraćaju, komunikacijama i logistici. U Crnoj Gori čiji su strateški pravci razvoj turizma i ekoprivrede u njenom budućem razvoju saobraćaj takođe ima ključnu ulogu omogućavajući:

  1. efikasno povezivanje Crne Gore sa zemljama Evropske unije i jugoistočne Evrope;
  2. valorizaciju prirodno-geografskih, saobraćajnih i drugih komparativnih prednosti Crne Gore;
  3. brži razvoj nedovoljno razvijenih područja u Crnoj Gori;
  4. bolje korišćenje prirodnih, finansijskih, kadrovskih i drugih resursa i dr. Takođe, i u Crnoj Gori nedostaju odgovarajući kadrovi u saobraćaju.

Saglasno ulozi i značaju saobraćaja za budući razvoj Crne Gore, regiona i šire, kao i uključivanju Crne Gore u Evropsku uniju, Misija Fakulteta za saobraćaj, komunikacije i logistiku je da razvija, unapređuje i širi znanje, vještine i sposobnosti u oblasti saobraćaja, kominikacija i logistike, po evropskim i svjetskim standardima uz punu otvorenu saradnju sa relevantnim institucijama i subjektima u okruženju i šire. Fakultet svoju obrazovnu i naučno-istraživačku misiju obavlja na visoko profesionalan način sa vodećim profesorima iz Crne Gore i okruženja. Obrazujući visoko profesionalne kadrove i realizujući naučno-istraživačke projekte i skupove, Fakultet na najbolji način daje doprinos razvoju saobraćajnog sistema Crne Gore i njegovom uključenju u evropski i svjetski saobraćajni sistem, a time i Crne Gore u evro-atlanske integracione procese.

Vizija

Vizija Fakulteta za saobraćaj, komunikacije i logistiku je da bude lider u razvoju naučne misli i obrazovanju inženjera u saobraćaju, komunikacijama i logistici, da ima najbolje programe, nastavnike, saradnike i studente i da sarađuje sa najboljim naučno-istraživačkim i privrednim organizacijama u svojoj oblasti. 

Ciljevi

Osnovni dugoročni ciljevi za realizaciju Vizije Fakulteta su da: 

  • obrazovanje diplomiranih inženjera i postdiplomaca bude zasnovano na najsavremenijim znanjima (teoriji i praksi) iz oblasti željezničkog, drumskog, vazdušnog i poštanskog saobraćaja, e-komunikacija i logistike
  • postane jedna od prestižnih regionalnih institucija visokog obrazovanja u oblasti saobraćaja, komunikacija i logistike
  • u potpunosti primjenjuje savremene obrazovne i naučne tehnologije i podstiče stvaralaštvo
  • obrazovanjem i naučno-istraživačkim radom snažno doprinosi optimalnom razvoju saobraćajnog sistema Crne Gore i njegovom uključivanju u evropski i svjetski saobraćajni sistem i valorizovanju komparativnih prednosti Crne Gore.

Dokumenti za download

Strategija kontrole i obezbjeđenja kvaliteta FSKL-a