Magistarske studije

POSTDIPLOMSKE MAGISTARSKE STUDIJE MENADžMENTA U SAOBRAĆAJU I KOMUNIKACIJAMA 

Semestar 1:

 • Menadžment i organizacija
 • Strateški menadžment
 • Liderstvo i upravljanje promjenama
 • IZBORNI 1 
 • IZBORNI 2

Semestar 2:

 • MAGISTARKI RAD

Grupa izbornih predmeta: 

 1. Saobraćaj i komunikacije 
  1. Upravljenje projektima u saobraćaju i komunikacijama 
  2. Finansijski menadžment u saobraćaju
  3. Marketing menadžment – Holistički pristup 
  4. Menadžment informacioni sistemi 
 2. Željeznički saobraćaj 
  1. Upravljenje bezbjednošću u željezničkom saobraćaju 
  2. Strateški menadžment u željezničkom saobraćaju 
  3. Upravljanje poslovnim procesima u željezničkom saobraćaju 
 3. Drumski saobraćaj 
  1. Upravljenje bezbjednošću u drumskom saobraćaju 
  2. Upravljane kvalitetom usluga u drumskom saobraćaju 
  3. Inteligenti transportni sistemi u upravljanju
 4. Vazdušni saobraćaj 
  1. Strateški menadžment razvoja aerodroma i heliodroma 
  2. Strateški menadžment razvoja vazdušnog prostora 
  3. Strateški menadžment bezbjednosti vazdušnog saobraćaja 
 5. E-komunikacije 
  1. Bežične komunikacije novih generacija 
  2. Nove generacije mreža – NGN 
  3. Upravljanje poslovnim procesima u poštanskom saobraćaju 
  4. Strateški marketing u saobraćaju 
 6. Logistika 
  1. Modeliranje lanaca snabdevanja 
  2. Planiranje i projektovanje logističkih centara 
  3. Posebne oblasti logistike povratnih tokova