Dekan

Prof. dr Srđa Popović, redovni profesor, dekan Fakulteta za saobraćaj, komunikacije i logistiku u Budvi, rođen je 05.04.1958. godine u Građanima, Cetinje, Crna Gora.