Željeznički saobraćaj

Brzi napredak tehnologije u ovoj oblasti stavlja inženjere željezničkog saobraćaja, kao vitalni dio njenih sveukupnih ljudskih resursa, u ulogu onih činilaca koji željeznici treba da obezbijede konkurentsku prednost na sve zahtjevnijem domaćem i Evropskom tržištu.

Promjene nastale u Evropi i njenom saobraćajnom sistemu, a posebno u željezničkom, ukazuju na potrebu formiranja kompetentnih visokoobrazovanih kadrova, sposobnih da odgovore na novonastale zahtjeve.

U uslovima usvršavanja sistema željezničkog saobraćaja u Evropi i kod nas, kao i izmijenjenog geopolitičkog okruženja, nastaje potreba za kvalitetnim visokoobrazovnim kadrom željezničkog profila koji će biti kompetentan da se uključi u potrebna istraživanja nove organizacije rada u svim segmentima putničkog i robnog željezničkog saobraćaja. Kvaliteno obrazovani diplomiranji inženjeri željezničke struke treba svojim znanjem i sposobnostima da daju doprinos obezbeđenju uslova za bolje i efikasnije poslovanje i razvoj željeznice Crne Gore. 

Fakultet za saobračaj, komunikacije i logistiku – Budva, ima kadrovskog i materijalnog potencijala, kao i neophodnog iskustva, da razvije studijski program za obrazovanje diplomiranih inženjera željezničke struke, koji će biti kompetentni za rešavanje praktičnih i teoretskih stručno - naučnih problema u oblasti željezničkog saobraćaja u Crnoj Gori.

Budući diplomirani inženjeri željezničkog profila bili bi spremni da sa stručnjacima ostalih profila timski rade na rješavanju kompleksnih problema razvoja i usavršavanja željezničkog sistema u Crnoj Gori. Stručno - naučna područja u oblasti željeznice Crne Gore koja bi bila predmet rada budućih diplomiranih inženjera željezničkog profila su: - tehnologija i organizacija željezničkog saobraćaja, - planiranje željezničkog saobraćaja, - upravljanje željezničkim saobraćajem, - eksploatacija vučnih i voznih sredstava na željeznici, - održavanje infrastrukture i transportnih sredstava željezničkog saobraćaja, - preventiva i bezbjednost željezničkog saobraćaja, - informacioni sistem u željezničkom saobraćaju, - ekonomika željezničkog saobraćaja i dr. 

Diplomirani inženjeri u željezničkom saobraćaju na FSKL, pored fundamentalnih disciplina, stiču znanja i sposobnosti iz preduzetništva, ekonomije, informatike, poslovnog prava, poslovnih komunikacija i odnosa s javnošću, menadžmenta (upravljanja preduzećem, organizacionim djelovima, procesima, uslugama), marketinga, upravljanja finansijama, organizacije saobraćajnih preduzeća, upravljanja investicijama i projektima, elektronskog poslovanja, osnova drumskog, vazdušnog i poštanskog saobraćaja, intermodalnog transporta, špedicije i agencijskog poslovanja i specijalističkih disciplina: organizacija prevoza putnika željeznicom, organizacija prevoza robe željeznicom, upravljanje željezničkom infrastrukturom, organizacija eksploatacije šinskih vozila, prognoziranje u željezničkom saobraćaju, upravljanje održavanja šinskih vozila, upravljanje željezničkim saobraćajem, organizacija željezničkog saobraćaja, ekonomika željezničke infrastrukture, upravljanje bezbjednošću u željezničkom saobraćaju, upravljanje poslovnim procesima u željezničkom saobraćaju, strateški menadžment u željezničkom saobraćaju. 

Diplomirani inženjeri željezničkog saobraćaja mogu da rade u Ministarstvu saobraćaja i pomorstva, Direkciji za željeznički saobraćaj, Privrednoj komori, Željeznici Crne Gore, Luci Bar, Željezari Nikšić, Kombinatu aluminijuma, špediciji, robno-transportnim centrima, institutima, fakultetima i dr.

Semestar 1:

 • Matematika
 • Računarstvo i informatika
 • Ekonomija
 • Sociologija
 • Engleski jezik I
 • Poslovno pravo
Semestar 2:

 • Statistika i vjerovatnoća
 • Poslovne komunikacije i odnosi s javnošću
 • Uvod u informacione sisteme
 • Fizika
 • Preduzetništvo
 • Engleski jezik II
Semestar 3:

 • Marketing menadžment
 • Finansijski menadžment
 • Operaciona istraživanja
 • Organizacija saobraćajnih preduzeća
 • Engleski jezik III
Izborni predmeti (bira se jedan predmet)

 • Urbanizam i građevinarstvo (izborni predmet)
 • Saobraćajno projektovanje (izborni predmet)
Semestar 4:

 • Upravljanje investicijama i projektima
 • Ekonomika saobraćaja i komunikacija
 • Marketing saobraćaja i komunikacija
 • Elektronsko poslovanje
 • Engleski jezik IV
Izborni predmeti (bira se jedan predmet)
 • Špedicija i agencijsko poslovanje
 • Osnovi logistike

Semestar 5:

 • Drumski saobraćaj
 • Željeznički saobraćaj
 • Vazdušni saobraćaj
 • Poštanski saobraćaj
 • Intermodalni transport I
 • E-komunikacione mreže i servisi

Semestar 6:

 • Organizacija prevoza putnika željeznicom
 • Signalno-sigurnosni uređaji
 • Organizacija eksploatacije šinskih vozila
 • Organizacija prevoza robe željeznicom
 • Izborni predmet 1 
 • Izborni predmet 2

Izborni predmeti:

 1. Organizacija održavanja željezničke infrastrukture
 2. Tržišno i marketinško poslovanje željeznice
 3. Upravljanje željezničkom infrastrukturom
 4. Ekološki menadžment
Semestar 7:
 • Iteligentni transportni sistemi
 • Menadžment u saobraćaju i komunikacijama
 • Modelovanje u saobraćaju i komunikacijama
 • Izborni 1
 • Izborni 2
Izborni predmeti (biraju se dva predmeta)
 • Prognoziranje u železničkom saobraćaju
 • Menadžment održavanja šinskih vozila
 • Geografski informacioni sistem (GIS)
 • Međunarodne finansije
Semestar 8:
 • Metodologija naučno istraživačkog rada
 • Organizacija željezničkog saobraćaja
 • Izborni 3
 • Izborni 4
 • Praksa
 • Diplomski
Izborni predmeti (biraju se dva predmeta)
 • Upravljanje željezničkim saobraćajem
 • Ekonomika željezničke infrastrukture
 • Organizacija održavanja željezničke infrastrukture