e-Komunikacije

Crna Gora, kao buduća članica EU, svojom Strategijom za Informaciono društvo naglasila je da se jedan od strateških prioriteta Crne Gore ogleda upravo u primeni IKT u svim razvojnim strategijama, jer IKT pruža velike mogućnosti i ima sveopšti uticaj na nacionalnu privredu i globalnu konkurentnost. 

Evropa je usvojila Strategiju za pametan, održiv i inkluzivni razvoj nazvanu Europe 2020 Strategy. U ovoj Strategiji da bi Evropa uspela da realizuje svoje ciljeve i izađe iz ekonomske krize, uloga informaciono - komunikacionih tehnologija - IKT je identifikovana kao ključna, uz potrebu obezbeđvanja kadrovskih resursa, povećanje digitalne pismenosti i znanja i inkluzivnost. 

Jedan od strateških prioriteta je i e-uključivanje koje podrazumeva da se stvore uslovi da blagodeti informacionog društva budu dostupne velikom delu stanovništva bez obzora na geografske i socijalne razlike. Sve to zahtjeva podršku stručnjaka profila e-komunikacija koji se školuju i ostručavaju na FSKL. 

Prioritet svetskog razvoja u 21 vjeku je izgradnja  Informacionog Društva (ID), čiju infrastrukturu predstavljaju elektronske komunikacije. Digitalna agenda EU, kao polazište razvoja IKT za Evropu do 2020, predviđa razvoj koji će svakom evropljaninu omogućiti ultrabrzi širokopojasni pristup Internetu. Prema evropskim analizama, za ovakav razvoj Evropi nedostaje oko 900 hiljada stručnjaka iz oblasti IKT .

Takođe, treba pomenuti da su mnogi gradovi usvojili strategije da su digitalni gradovi. Oni građanima omogućuju stvaranje informacionog prostora za digitalizaciju svakodnevnih potreba (Internet of Things-IoT). Ovi gradovi grade napredne širokopojasne digitalne mreže, uvodeći aplikacije koje omogućuju unapređivanje različitih aspekata socijalnog i ekonomskog života u gradovima.

Navedeni izazovi u razvoju IKT  zahtijevaju ostručene kadrove kako bi se na odgovarajući način upravljalo promenama. Takođe i rast novih poslova baziranih na IKT u Crnoj Gori generisaće potrebu za profilom kadrova kao što su diplomirani inženjeri i magistri u saobraćaju i komunikacijama.

Kao odgovor tome, osmišljen je i studijski program za modul elektronske komunikacije, Fakulteta za saobraćaj, komunikacije i logistiku - FSKL Budva.

Uvođenje predmeta kao što su Infrastruktura Informacionog društva, Regulativa u e-komunikacijama, Novi servisi u e-komunikacijama,Upravljanje mrežama i servisima, Menadžement u IP baziranim mrežama, Prognoziranje novih servisa, Tarifiranje, Inteligentni transportni sistemi, Upravljanje marketingom u saobraćaju i komunikacijama, Upravljanje razvojem komunikacionog sektora, pojačava ostručenost diplomiranih inženjera ovog modula u  u širem spektru i od javnog je interesa za Crnu Goru koja je u ekspanzivnom razvoju primjene IKT i e-komunikacija.

Zapošljavanje diplomiranih inženjera ovog modula  moguće je kod operatora e-komunikacija, provajdera elektronskih servisa, javnoj upravi, regulatornim agencijama, saobraćajnim i svim drugim preduzećima koja svoje poslove oslanjaju na e-komunikacije.

Semestar 1:

 • Matematika
 • Računarstvo i informatika
 • Ekonomija
 • Sociologija
 • Engleski jezik I
 • Poslovno pravo
Semestar 2:

 • Statistika i vjerovatnoća
 • Poslovne komunikacije i odnosi s javnošću
 • Uvod u informacione sisteme
 • Fizika
 • Preduzetništvo
 • Engleski jezik II
Semestar 3:

 • Marketing menadžment
 • Finansijski menadžment
 • Operaciona istraživanja
 • Organizacija saobraćajnih preduzeća
 • Engleski jezik III
Izborni predmeti (bira se jedan predmet)

 • Urbanizam i građevinarstvo (izborni predmet)
 • Saobraćajno projektovanje (izborni predmet)
Semestar 4:

 • Upravljanje investicijama i projektima
 • Ekonomika saobraćaja i komunikacija
 • Marketing saobraćaja i komunikacija
 • Elektronsko poslovanje
 • Engleski jezik IV
Izborni predmeti (bira se jedan predmet)
 • Špedicija i agencijsko poslovanje
 • Osnovi logistike
Semestar 5:
 • Drumski saobraćaj
 • Željeznički saobraćaj
 • Vazdušni saobraćaj
 • Poštanski saobraćaj
 • Intermodalni transport I
 • E-komunikacione mreže i servisi
Semestar 6:

 • Teorija telekomunikacija
 • Regulativa u e - komunikacijama
 • Primjena IKT u saobraćaju
 • Procesi uvođenja novih servisa
 • Izborni 1
 • Izborni 2
Izborni predmeti (biraju se dva predmeta)
 • Upravljanje  mrežom  i servisima
 • Infrastruktura informacionog društva
 • Upravlj. razvojem i eksploat. mobilnih komunikacija
 • Upravljanje radiofrekvencijskim spektrom
 • Infrastruktura informacionog društva

Semestar 7:

 • Iteligentni transportni sistemi
 • Menadžment u saobraćaju i komunikacijama
 • Računarske mreže
 • Izborni 1
 • Izborni 2
Izborni predmeti (biraju se dva predmeta)
 • Informaciona bezbjednost
 • Modelovanje organizacija u saobraćaju i komunikacijama
 • Upravljanje kvalitetom e - komunikacionih servisa
 • Planiranje i projektovanje saob. u mrežama
 • Međunarodne finansije
Semestar 8:
 • Metodologija naučno istraživačkog rada
 • Izborni 3
 • Izborni 4
 • Praksa
 • Diplomski
Izborni predmeti (biraju se dva predmeta
 • Prognoziranje i planiranje u e-komunikacijama
 • Multimedijalne komunikacije
 • Optičke komunikacije
 • Internet protokoli i mreže