Drumski saobraćaj

Mjerilo razvoja nekog regiona odavno je postao nivo usluga u saobraćaju izražen dužinom putne mreže, što manjim brojem poginulih i povrijeđenih, što višom protočnošću saobraćajnica, kao i što je moguće većim obimom usluga u prevozu robe i putnika.

Razvoj savremenih tehnologija snažno je uticao na unaprijeđenje sistema drumskog saobaćaja jer se obradom realnih podataka o saobraćaju, može uspostaviti optimalan sistem transporta putnika i robe zasnovan na informacijama u realnom vremenu. 

Pored toga, razvoj vozila sa obnovljivim izvorima energije, kao i “pametnih” vozila pružaju svojevrstan izazov za mlade ljude željne učenja i napredovanja, a time i pregršt mogućnosti za inženjere drumskog saobraćaja.

Osnovni opis poslova i djelatnosti diplomiranih inženjera u Evropskoj Uniji, regulisani su REGULATIVOM EZ broj 1071/2009 EVROPSKOG PARLAMENTA I SAVJETA EVROPSKE UNIJE. U skladu sa navedenom regulativom, koncipiran je program studija na modulu DRUMSKI SAOBRAĆAJ. Regulativa polazi od činjenice da u drumskom saobraćaju moraju postojati fer uslovi konkurencije i jedinstvena primjena pravila o osnovnoj djelatnosti transporta putnika ili tereta u drumskom saobraćaju (djelatnost drumskog prevoza). Takva zajednička pravila doprinose ostvarivanju višeg nivoa profesionalnih kvalifikacija za prevoznike, racionalizaciji tržišta i poboljšanju kvaliteta usluga, u interesu prevoznika, za njihove klijente i privredu u cjelini, zajedno sa poboljšavanjem bezbjednosti na putevima i zaštitom životne sredine.

Diplomirani inženjeri u drumskom saobraćaju na FSKL, pored fundamentalnih disciplina, stiču specijalizovana znanja i sposobnosti iz preduzetništva, ekonomije, informatike, poslovnog prava, poslovnih komunikacija i odnosa s javnošću, menadžmenta (upravljanja preduzećem, organizacionim djelovima, procesima, uslugama) marketinga, upravljanja finansijama, organizacije saobraćajnih preduzeća, upravljanja investicijama i projektima, elektronskog poslovanja, osnova željezničkog, vazdušnog i poštanskog saobraćaja, intermodalnog transporta, špedicije i agencijskog poslovanja. 

Posebno su interesantni kursevi na uže specijalizovanim disciplinama gdje se ovladava znanjima iz slijedećih oblasti: upravljanje putnom infrastrukturom, organizacija prevoza putnika u drumskom saobraćaju, osnova bezbjednosti u drumskom saobraćaju, logistike opasnih tereta, strateškog menadžmenta, teorije odlučivanja, međunarodnih finansija, regulative u drumskom saobraćaju, ekološkog menadžmenta u saobraćaju, geografskih informacionih sistema, inteligentnih transportnih sistema, modelovanja organizacije, upravljanja bezbjednošću u drumskom saobraćaju, ekspertiza saobraćajnih nezgoda u drumskom saobraćaju, upravljanja kvalitetom u drumskom saobraćaju, upravljanja investicijama u putnoj infrastrukturi,  poslovnim pravom u Evropskoj Uniji i dr. 

Samo sagledavanje prethodno navedenih naučnih disciplina ukazuje na to da na FSKL, budući inženjeri dobijaju širok spektar opštih i specijalizovanih saznanja, koja ih sveobuhvatno obrazuju i čine poželjnim, visoko kvalitetnim, kadrovima u oblasti drumskog saobraćaja.

Za diplomiranim inženjerima drumskog saobraćaja vlada velika potražnja, jer praktično svaka ozbiljnija kompanija mora da ima sektor koji se bavi saobraćajem. S obzirom na to, prizma zaposlenja inženjera drumskog saobraćaja je široka jer obuhvata aktivnosti u preduzećima vezanim za transport putnika, transport robe, špediterskim kompanijama, organima državne uprave (ministrastva, agencije i sl.), organima zaduženim za inspekcijske poslove u saobraćaju, organima lokalne uprave, institutima i projektnim agencijama i biroima, velikim sistemima (MUP, Osiguranja, Parking servis, Pošta, Elektrodistribucija, Vodovod i sl), terminalima za prevoz putnika i robe, sistemima za održavanje transportnih sredstava, obrazovnim subjektima (osnovne, srednje i auto-škole) sekretarijatima za saobraćaj, zavodima za vještačenja u saobraćaju, kao i svim drugim subjektima kojima je saobraćaj osnovna ili prateća djelatnost. 

Semestar 1:

 • Matematika
 • Računarstvo i informatika
 • Ekonomija
 • Sociologija
 • Engleski jezik I
 • Poslovno pravo

Semestar 2:

 • Statistika i vjerovatnoća
 • Poslovne komunikacije i odnosi s javnošću
 • Uvod u informacione sisteme
 • Fizika
 • Preduzetništvo
 • Engleski jezik II

Semestar 3:

 • Marketing menadžment
 • Finansijski menadžment
 • Operaciona istraživanja
 • Organizacija saobraćajnih preduzeća
 • Engleski jezik III
Izborni predmeti (bira se jedan predmet)


 • Urbanizam i građevinarstvo (izborni predmet)
 • Saobraćajno projektovanje (izborni predmet)
Semestar 4:

 • Upravljanje investicijama i projektima
 • Ekonomika saobraćaja i komunikacija
 • Marketing saobraćaja i komunikacija
 • Elektronsko poslovanje
 • Engleski jezik IV

Izborni predmeti (bira se jedan predmet)

 • Špedicija i agencijsko poslovanje
 • Osnovi logistike

Semestar 5:

 • Drumski saobraćaj
 • Željeznički saobraćaj
 • Vazdušni saobraćaj
 • Poštanski saobraćaj
 • Intermodalni transport I
 • E-komunikacione mreže i servisi

Semestar 6:

 • Upravljanje putnom infrastrukturom
 • Organizacija prevoza putnika u drumskom saobraćaju
 • Osnove bezbjednosti u drumskom saobraćaju
 • Regulativa u drumskom saobraćaju
Izborni predmeti (biraju se dva predmeta)

 • Transportna sredstva i održavanje
 • Organizacija prevoza opasne robe u drumskom saobraćaju
 • Osiguranje transportnih sredstava
 • Preventiva i bezbjednost
 • Forenzika u drumskom saobraćaju
Semestar 7:

 • Iteligentni transportni sistemi
 • Menadžment u saobraćaju i komunikacijama
 • Modelovanje u saobraćaju i komunikacijama
 • Izborni 1
 • Izborni 2
Izborni predmeti (biraju se dva predmeta)

 • Savremene informacione tehnologije u drumskom saobraćaju
 • Ekološki menadžment u saobraćaju
 • Geografski informacioni sistem (GIS)
 • Međunarodne finansije
 • Vaspitanje i obrazovanje za saobraćaj
Semestar 8:

 • Metodologija naučno istraživačkog rada
 • Izborni 3
 • Izborni 4
 • Praksa
 • Diplomski
Izborni predmeti (biraju se dva predmeta)
 • Vrednovanje u drumskom saobraćaju
 • Organizacija i upravljanje u drumskom saobraćaju
 • Ekspertize u drumskom saobraćaju
 • Kampanja za povećanje bezbjednosti saobraćaja i istraživanje javnog mnjenja