Željeznički saobraćaj

Brzi napredak tehnologije u ovoj oblasti stavlja inženjere željezničkog saobraćaja, kao vitalni dio njenih sveukupnih ljudskih resursa, u ulogu onih činilaca koji željeznici treba da obezbijede konkurentsku prednost na sve zahtjevnijem domaćem i Evropskom tržištu.

Promjene nastale u Evropi i njenom saobraćajnom sistemu, a posebno u željezničkom, ukazuju na potrebu formiranja kompetentnih visokoobrazovanih kadrova, sposobnih da odgovore na novonastale zahtjeve.

U uslovima usvršavanja sistema željezničkog saobraćaja u Evropi i kod nas, kao i izmijenjenog geopolitičkog okruženja, nastaje potreba za kvalitetnim visokoobrazovnim kadrom željezničkog profila koji će biti kompetentan da se uključi u potrebna istraživanja nove organizacije rada u svim segmentima putničkog i robnog željezničkog saobraćaja. Kvaliteno obrazovani diplomiranji inženjeri željezničke struke treba svojim znanjem i sposobnostima da daju doprinos obezbeđenju uslova za bolje i efikasnije poslovanje i razvoj željeznice Crne Gore. 

Fakultet za saobračaj, komunikacije i logistiku – Budva, ima kadrovskog i materijalnog potencijala, kao i neophodnog iskustva, da razvije studijski program za obrazovanje inženjera željezničke struke, koji će biti kompetentni za rješavanje praktičnih i teoretskih stručno - naučnih problema u oblasti željezničkog saobraćaja u Crnoj Gori.

Budući inženjeri željezničkog profila bili bi spremni da sa stručnjacima ostalih profila timski rade na rješavanju kompleksnih problema razvoja i usavršavanja željezničkog sistema u Crnoj Gori. Stručno - naučna područja u oblasti željeznice Crne Gore koja bi bila predmet rada budućih  inženjera željezničkog profila su: - tehnologija i organizacija željezničkog saobraćaja, - planiranje željezničkog saobraćaja, - upravljanje željezničkim saobraćajem, - eksploatacija vučnih i voznih sredstava na željeznici, - održavanje infrastrukture i transportnih sredstava željezničkog saobraćaja, - preventiva i bezbjednost željezničkog saobraćaja, - informacioni sistem u željezničkom saobraćaju, - ekonomika željezničkog saobraćaja i dr. 

Diplomirani inženjeri u željezničkom saobraćaju na FSKL, pored fundamentalnih disciplina, stiču znanja i sposobnosti iz preduzetništva, ekonomije, informatike, poslovnog prava, poslovnih komunikacija i odnosa s javnošću, menadžmenta (upravljanja preduzećem, organizacionim djelovima, procesima, uslugama), marketinga, upravljanja finansijama, organizacije saobraćajnih preduzeća, upravljanja investicijama i projektima, elektronskog poslovanja, osnova drumskog, vazdušnog i poštanskog saobraćaja, intermodalnog transporta, špedicije i agencijskog poslovanja i specijalističkih disciplina: organizacija prevoza putnika željeznicom, organizacija prevoza robe željeznicom, upravljanje željezničkom infrastrukturom, organizacija eksploatacije šinskih vozila, prognoziranje u željezničkom saobraćaju, upravljanje održavanja šinskih vozila, upravljanje željezničkim saobraćajem, organizacija željezničkog saobraćaja, ekonomika željezničke infrastrukture, upravljanje bezbjednošću u željezničkom saobraćaju, upravljanje poslovnim procesima u željezničkom saobraćaju, strateški menadžment u željezničkom saobraćaju. 

Diplomirani inženjeri željezničkog saobraćaja mogu da rade u Ministarstvu saobraćaja i pomorstva, Direkciji za željeznički saobraćaj, Privrednoj komori, Željeznici Crne Gore, Luci Bar, Željezari Nikšić, Kombinatu aluminijuma, špediciji, robno-transportnim centrima, institutima, fakultetima i dr.

Semestar 1:

 • Matematika
 • Računarstvo i informatika
 • Ekonomija
 • Sociologija
 • Engleski jezik I
 • Poslovno pravo

Semestar 2:

 • Statistika i vjerovatnoća
 • Poslovne komunikacije i odnosi s javnošću
 • Uvod u informacione sisteme
 • Fizika
 • Preduzetništvo
 • Engleski jezik II

Semestar 3:

 • Osnovni vidovi saobraćaja
 • Finansijski menadžment
 • Operaciona istraživanja
 • Organizacija saobraćajnih preduzeća
 • Engleski jezik III
 • Urbanizam i građevinarstvo 

Semestar 4:

 • Upravljanje investicijama i projektima
 • Ekonomika saobraćaja i komunikacija
 • Marketing saobraćaja i komunikacija
 • E- komunikacione mreže i servisi
 • Elektronsko poslovanje
 • Engleski jezik IV

Semestar 5:

 • Organizacija prevoza putnika željeznicom
 • Željeznička infrastruktura
 • Organizacija eksploatacije šinskih vozila
 • Organizacija prevoza robe željeznicom
 • Intermodalni transport
 • Špedicija i agencijsko poslovanje

Semestar 6:

 • Signalno-sigurnosni uređaji
 • Izborni predmet 1 
 • Izborni predmet 2
 • Praksa
 • Završni rad

Izborni predmeti:

 1. Bezbjednost željezničkog saobraćaja
 2. Tržišno i marketinško poslovanje željeznice
 3. Ekološki menadžmentC:\inetpub\vhosts\fskl-cg.me\httpdocs\page-osnovne-studije--podstrana.php on line 125
" alt="Drumski saobraćaj i bezbjednost" class="img-fluid ikonica-prva">

Drumski saobraćaj i bezbjednost

Mjerilo razvoja nekog regiona odavno je postao nivo usluga u saobraćaju izražen dužinom putne mreže, što manjim brojem poginulih i povrijeđenih, što višom protočnošću saobraćajnica, kao i što je moguće većim obimom usluga u prevozu robe i putnika.

Željeznički saobraćaj

Željeznički saobraćaj

Brzi napredak tehnologije u ovoj oblasti stavlja inženjere željezničkog saobraćaja, kao vitalni dio njenih sveukupnih ljudskih resursa, u ulogu onih činilaca koji željeznici treba da obezbijede konkurentsku prednost na sve zahtjevnijem domaćem i Evropskom tržištu.

Vazdušni saobraćaj

Vazdušni saobraćaj

Na Fakultetu za zaobračaj, komunikacije i logistiku Budva je organizovan studijski modul za obrazovanje inženjera vazdušnog saobraćaja na osnovnim akademskim studijama. Ovaj originalni modul ne postoji ni na jednoj akreditovanoj akademskoj instituciji u Crnoj Gori.

Poštanski saobraćaj

Poštanski saobraćaj

Možemo li zamisliti život bez protoka informacija i bez pismene komunikacije? Bez razvoja poštanskog saobraćaja i poštanskih službi, ni druge grane koje su danas neophodne u normalnom funkcionisanju društva, ne bi bile razvijene.

e-Komunikacije

e-Komunikacije

Crna Gora, kao buduća članica EU, svojom Strategijom za Informaciono društvo naglasila je da se jedan od strateških prioriteta Crne Gore ogleda upravo u primeni IKT u svim razvojnim strategijama, jer IKT pruža velike mogućnosti i ima sveopšti uticaj na nacionalnu privredu i globalnu konkurentnost. 

Logistika

Logistika

Logistika je organizacija, planiranje, kontrola i realizacija robnih tokova od mjesta nastanka do mjesta prodaje preko proizvodnje i distribucije do krajnjeg korisnika sa ciljem zadovoljenja zahtjeva tržišta uz minimalne troškove i minimalne investicije.