e-Komunikacije

Crna Gora, kao buduća članica EU, svojom Strategijom za Informaciono društvo naglasila je da se jedan od strateških prioriteta Crne Gore ogleda upravo u primeni IKT u svim razvojnim strategijama, jer IKT pruža velike mogućnosti i ima sveopšti uticaj na nacionalnu privredu i globalnu konkurentnost. 

Evropa je usvojila Strategiju za pametan, održiv i inkluzivni razvoj nazvanu Europe 2020 Strategy. U ovoj Strategiji da bi Evropa uspela da realizuje svoje ciljeve i izađe iz ekonomske krize, uloga informaciono - komunikacionih tehnologija - IKT je identifikovana kao ključna, uz potrebu obezbeđvanja kadrovskih resursa, povećanje digitalne pismenosti i znanja i inkluzivnost. 

Jedan od strateških prioriteta je i e-uključivanje koje podrazumeva da se stvore uslovi da blagodeti informacionog društva budu dostupne velikom dijelu stanovništva bez obzora na geografske i socijalne razlike. Sve to zahtijeva podršku stručnjaka profila e-komunikacija koji se školuju i ostručavaju na FSKL. 

Prioritet svjetskog razvoja u 21 vijeku je izgradnja  Informacionog Društva (ID), čiju infrastrukturu predstavljaju elektronske komunikacije. Digitalna agenda EU, kao polazište razvoja IKT za Evropu do 2020, predviđa razvoj koji će svakom evropljaninu omogućiti ultrabrzi širokopojasni pristup Internetu. Prema evropskim analizama, za ovakav razvoj Evropi nedostaje oko 900 hiljada stručnjaka iz oblasti IKT .

Takođe, treba pomenuti da su mnogi gradovi usvojili strategije da su digitalni gradovi. Oni građanima omogućuju stvaranje informacionog prostora za digitalizaciju svakodnevnih potreba (Internet of Things-IoT). Ovi gradovi grade napredne širokopojasne digitalne mreže, uvodeći aplikacije koje omogućuju unapređivanje različitih aspekata socijalnog i ekonomskog života u gradovima.

Navedeni izazovi u razvoju IKT  zahtijevaju ostručene kadrove kako bi se na odgovarajući način upravljalo promjenama. Takođe i rast novih poslova baziranih na IKT u Crnoj Gori generisaće potrebu za profilom kadrova kao što su inženjeri i masteri u saobraćaju i komunikacijama.

Kao odgovor tome, osmišljen je i studijski program za modul elektronske komunikacije, Fakulteta za saobraćaj, komunikacije i logistiku - FSKL Budva.

Uvođenje predmeta kao što su  Regulativa u e-komunikacijama, Novi servisi u e-komunikacijama,Upravljanje mrežama i servisima, Menadžement u IP baziranim mrežama, Prognoziranje novih servisa, pojačava ostručenost inženjera ovog modula u  u širem spektru i od javnog je interesa za Crnu Goru koja je u ekspanzivnom razvoju primjene IKT i e-komunikacija.

Zapošljavanje inženjera ovog modula  moguće je kod operatora e-komunikacija, provajdera elektronskih servisa, javnoj upravi, regulatornim agencijama, saobraćajnim i svim drugim preduzećima koja svoje poslove oslanjaju na e-komunikacije.

Semestar 1:

 • Matematika
 • Računarstvo i informatika
 • Ekonomija
 • Sociologija
 • Engleski jezik I
 • Poslovno pravo

Semestar 2:

 • Statistika i vjerovatnoća
 • Poslovne komunikacije i odnosi s javnošću
 • Uvod u informacione sisteme
 • Fizika
 • Preduzetništvo
 • Engleski jezik II

Semestar 3:

 • Osnovni vidovi saobraćaja
 • Finansijski menadžment
 • Operaciona istraživanja
 • Organizacija saobraćajnih preduzeća
 • Engleski jezik III
 • Urbanizam i građevinarstvo 
Semestar 4:

 • Upravljanje investicijama i projektima
 • Ekonomika saobraćaja i komunikacija
 • Marketing saobraćaja i komunikacija
 • E- komunikacione mreže i servisi
 • Elektronsko poslovanje
 • Engleski jezik IV
Semestar 5:

 • Upravljanje mrežom i servisima
 • Regulativa u e-komunikacijama
 • Primjena IKT u saobraćaju
 • Upravljanje razvojem i eksploatacijom mobilnim komunikacijama
 • Internet protokoli i mreže
 • Teorija telekomunikacija

Semestar 6:

 • Procesi uvođenja novih servisa
 • Izborni 1
 • Izborni 2
 • Praksa
 • Završni rad
Izborni predmeti (biraju se dva predmeta)
 • Upravljanje radiofrekvencijskim spektrom
 • Infrastruktura informacionog društva
 • Planiranje i projektovanje saobraćaja u mrežama


C:\inetpub\vhosts\fskl-cg.me\httpdocs\page-osnovne-studije--podstrana.php on line 125
" alt="Drumski saobraćaj i bezbjednost" class="img-fluid ikonica-prva">

Drumski saobraćaj i bezbjednost

Mjerilo razvoja nekog regiona odavno je postao nivo usluga u saobraćaju izražen dužinom putne mreže, što manjim brojem poginulih i povrijeđenih, što višom protočnošću saobraćajnica, kao i što je moguće većim obimom usluga u prevozu robe i putnika.

Željeznički saobraćaj

Željeznički saobraćaj

Brzi napredak tehnologije u ovoj oblasti stavlja inženjere željezničkog saobraćaja, kao vitalni dio njenih sveukupnih ljudskih resursa, u ulogu onih činilaca koji željeznici treba da obezbijede konkurentsku prednost na sve zahtjevnijem domaćem i Evropskom tržištu.

Vazdušni saobraćaj

Vazdušni saobraćaj

Na Fakultetu za zaobračaj, komunikacije i logistiku Budva je organizovan studijski modul za obrazovanje inženjera vazdušnog saobraćaja na osnovnim akademskim studijama. Ovaj originalni modul ne postoji ni na jednoj akreditovanoj akademskoj instituciji u Crnoj Gori.

Poštanski saobraćaj

Poštanski saobraćaj

Možemo li zamisliti život bez protoka informacija i bez pismene komunikacije? Bez razvoja poštanskog saobraćaja i poštanskih službi, ni druge grane koje su danas neophodne u normalnom funkcionisanju društva, ne bi bile razvijene.

e-Komunikacije

e-Komunikacije

Crna Gora, kao buduća članica EU, svojom Strategijom za Informaciono društvo naglasila je da se jedan od strateških prioriteta Crne Gore ogleda upravo u primeni IKT u svim razvojnim strategijama, jer IKT pruža velike mogućnosti i ima sveopšti uticaj na nacionalnu privredu i globalnu konkurentnost. 

Logistika

Logistika

Logistika je organizacija, planiranje, kontrola i realizacija robnih tokova od mjesta nastanka do mjesta prodaje preko proizvodnje i distribucije do krajnjeg korisnika sa ciljem zadovoljenja zahtjeva tržišta uz minimalne troškove i minimalne investicije.