Drumski saobraćaj i bezbjednost

Mjerilo razvoja nekog regiona odavno je postao nivo usluga u saobraćaju izražen dužinom putne mreže, što manjim brojem poginulih i povrijeđenih, što višom protočnošću saobraćajnica, kao i što je moguće većim obimom usluga u prevozu robe i putnika.

Razvoj savremenih tehnologija snažno je uticao na unaprijeđenje sistema drumskog saobaćaja jer se obradom realnih podataka o saobraćaju, može uspostaviti optimalan sistem transporta putnika i robe zasnovan na informacijama u realnom vremenu. 

Pored toga, razvoj vozila sa obnovljivim izvorima energije, kao i “pametnih” vozila pružaju svojevrstan izazov za mlade ljude željne učenja i napredovanja, a time i pregršt mogućnosti za inženjere drumskog saobraćaja.

Osnovni opis poslova i djelatnosti inženjera u Evropskoj Uniji, regulisani su REGULATIVOM EZ broj 1071/2009 EVROPSKOG PARLAMENTA I SAVJETA EVROPSKE UNIJE. U skladu sa navedenom regulativom, koncipiran je program studija na modulu DRUMSKI SAOBRAĆAJ I BEZBJEDNOST. Regulativa polazi od činjenice da u drumskom saobraćaju moraju postojati fer uslovi konkurencije i jedinstvena primjena pravila o osnovnoj djelatnosti transporta putnika ili tereta u drumskom saobraćaju (djelatnost drumskog prevoza). Takva zajednička pravila doprinose ostvarivanju višeg nivoa profesionalnih kvalifikacija za prevoznike, racionalizaciji tržišta i poboljšanju kvaliteta usluga, u interesu prevoznika, za njihove klijente i privredu u cjelini, zajedno sa poboljšavanjem bezbjednosti na putevima i zaštitom životne sredine.

Inženjeri drumskog saobraćaja na FSKL, pored fundamentalnih disciplina, stiču specijalizovana znanja i sposobnosti iz preduzetništva, ekonomije, informatike, poslovnog prava, poslovnih komunikacija i odnosa s javnošću, menadžmenta (upravljanja preduzećem, organizacionim djelovima, procesima, uslugama) marketinga, upravljanja finansijama, organizacije saobraćajnih preduzeća, upravljanja investicijama i projektima, elektronskog poslovanja i e- komunikacionih mreža i servisa.

Posebno su interesantni kursevi na uže specijalizovanim disciplinama gdje se ovladava znanjima iz slijedećih oblasti: upravljanje putnom infrastrukturom, organizacija prevoza putnika u drumskom saobraćaju, osnova bezbjednosti u drumskom saobraćaju, logistike opasnih tereta, teorije saobraćajnih tokova, preventive bezbjednosti i forenzike kao i regulative u drumskom saobraćaju, 

Samo sagledavanje prethodno navedenih naučnih disciplina ukazuje na to da na FSKL, budući inženjeri dobijaju širok spektar opštih i specijalizovanih saznanja, koja ih sveobuhvatno obrazuju i čine poželjnim, visoko kvalitetnim, kadrovima u oblasti drumskog saobraćaja.

Za inženjerima drumskog saobraćaja vlada velika potražnja, jer praktično svaka ozbiljnija kompanija mora da ima sektor koji se bavi saobraćajem. S obzirom na to, prizma zaposlenja inženjera drumskog saobraćaja je široka jer obuhvata aktivnosti u preduzećima vezanim za transport putnika, transport robe, špediterskim kompanijama, organima državne uprave (ministrastva, agencije i sl.), organima zaduženim za inspekcijske poslove u saobraćaju, organima lokalne uprave, institutima i projektnim agencijama i biroima, velikim sistemima (MUP, Osiguranja, Parking servis, Pošta, Elektrodistribucija, Vodovod i sl), terminalima za prevoz putnika i robe, sistemima za održavanje transportnih sredstava, obrazovnim subjektima (osnovne, srednje i auto-škole) sekretarijatima za saobraćaj, zavodima za vještačenja u saobraćaju, kao i svim drugim subjektima kojima je saobraćaj osnovna ili prateća djelatnost. 

Semestar 1:

 • Matematika
 • Računarstvo i informatika
 • Ekonomija
 • Sociologija
 • Engleski jezik I
 • Poslovno pravo

Semestar 2:

 • Statistika i vjerovatnoća
 • Poslovne komunikacije i odnosi s javnošću
 • Uvod u informacione sisteme
 • Fizika
 • Preduzetništvo
 • Engleski jezik II

Semestar 3:

 • Osnovni vidovi saobraćaja
 • Finansijski menadžment
 • Operaciona istraživanja
 • Organizacija saobraćajnih preduzeća
 • Engleski jezik III
 • Urbanizam i građevinarstvo 

Semestar 4:

 • Upravljanje investicijama i projektima
 • Ekonomika saobraćaja i komunikacija
 • Marketing saobraćaja i komunikacija
 • E- komunikacione mreže i servisi
 • Elektronsko poslovanje
 • Engleski jezik IV

Semestar 5:

 • Teorija saobraćajnih tokova
 • Organizacija prevoza putnika u drumskom saobraćaju
 • Osnove bezbjednosti u drumskom saobraćaju
 • Organizacije prevoza opasnog tereta u drumskom saobraćaju
 • Intermodalni transport
 • Špedicija i agencijsko poslovanje

Semestar 6:

 • Upravljanje putnom infrastrukturom
 • Izborni predmet 1 I
 • zborni predmet 2
 • Praksa
 • Završni rad
Izborni predmeti (biraju se dva predmeta)

 • Transportna sredstva i održavanje
 • Regulativa u drumskom saovraćaju
 • Preventiva i bezbjednost
 • Forenzika u drumskom saobraćaju

C:\inetpub\vhosts\fskl-cg.me\httpdocs\page-osnovne-studije--podstrana.php on line 125
" alt="Drumski saobraćaj i bezbjednost" class="img-fluid ikonica-prva">

Drumski saobraćaj i bezbjednost

Mjerilo razvoja nekog regiona odavno je postao nivo usluga u saobraćaju izražen dužinom putne mreže, što manjim brojem poginulih i povrijeđenih, što višom protočnošću saobraćajnica, kao i što je moguće većim obimom usluga u prevozu robe i putnika.

Željeznički saobraćaj

Željeznički saobraćaj

Brzi napredak tehnologije u ovoj oblasti stavlja inženjere željezničkog saobraćaja, kao vitalni dio njenih sveukupnih ljudskih resursa, u ulogu onih činilaca koji željeznici treba da obezbijede konkurentsku prednost na sve zahtjevnijem domaćem i Evropskom tržištu.

Vazdušni saobraćaj

Vazdušni saobraćaj

Na Fakultetu za zaobračaj, komunikacije i logistiku Budva je organizovan studijski modul za obrazovanje inženjera vazdušnog saobraćaja na osnovnim akademskim studijama. Ovaj originalni modul ne postoji ni na jednoj akreditovanoj akademskoj instituciji u Crnoj Gori.

Poštanski saobraćaj

Poštanski saobraćaj

Možemo li zamisliti život bez protoka informacija i bez pismene komunikacije? Bez razvoja poštanskog saobraćaja i poštanskih službi, ni druge grane koje su danas neophodne u normalnom funkcionisanju društva, ne bi bile razvijene.

e-Komunikacije

e-Komunikacije

Crna Gora, kao buduća članica EU, svojom Strategijom za Informaciono društvo naglasila je da se jedan od strateških prioriteta Crne Gore ogleda upravo u primeni IKT u svim razvojnim strategijama, jer IKT pruža velike mogućnosti i ima sveopšti uticaj na nacionalnu privredu i globalnu konkurentnost. 

Logistika

Logistika

Logistika je organizacija, planiranje, kontrola i realizacija robnih tokova od mjesta nastanka do mjesta prodaje preko proizvodnje i distribucije do krajnjeg korisnika sa ciljem zadovoljenja zahtjeva tržišta uz minimalne troškove i minimalne investicije.