Upis 2023/2024

UPIS 

Za upis studenata u prvu godinu trogodišnjih inženjerskih osnovnih akademskih studija za studijski program: „Saobraćaj, komunikacije i logistika“ na Module: Željeznički saobraćaj, Drumski saobraćaj i bezbjednost, Poštanski saobraćaj, Vazdušni saobraćaj, Elektronske-komunikacije i Logistika, studijske 2023/2024.godine.

Prijave na konkurs sa potrebnom dokumentacijom podnose se od 19.06.2023. godine, od 09-15 časova, u Budvi, Akademija znanja DOO, ul. Žrtava fašizma bb i u Beranama u Srednjoj stručnoj školi Berane.

Godišnja školarina iznosi 1.350,00 evra ako se plaća prilikom upisa, a ako se plaća na rate iznosi 1.500,00 evra sa mogućnošću plaćanja u 10 mjesečnih rata. Za studente iz ruralnih područja koji se upisuju za pohađanje nastave u udaljenoj učionici u Beranama godišnja školarina iznosi 1.000,00 evra, sa mogućnošću plaćanja u 10 mjesečnih rata. Studenti koji školarinu plaćaju u 10 mjesečnih rata prilikom upisa obavezno plaćaju 20% od ukupnog iznosa školarine. Iznos školarine se utvrđuje svake godine.

Pravo besplatnog upisa u prvu godinu studija imaju dobitnici „LUČE A“. Nosiocima diplome „LUČA B“ za prvu godinu studija školarina se umanjuje za 50%. Sve potrebne dodatne informacije mogu se dobiti na Fakultetu: Budva, tel: +382 33 682 222, +382 67 305 645 i +382 69 061 542 +382 68 046 320 i Berane, tel: +382 68 816 989; E-mail: fsklbudva@gmail.me

Žiro račun Fakulteta 565-10000-60 kod Lovćen banke.


Dokumenti