TRAFSAF

Univerzitet Adriatik Bar, odnosno Fakultet za saobraćaj, komunikacije i logistiku Budva učestvuje kao partner na ERASMUS+ projektu – Unapređenje bezbednosti u saobraćaju u zemljama Zapadnog Balkana kroz unapređenje kurikuluma i razvoj osnovnih i master studija - TRAFSAF (Improving The Traffic Safety In The Western Balkan Countries Through Curriculum Innovation And Development Of Undergraduate And Master Studies). Projekat će trajati 36 mjeseci, a partneri na ovom projektu su iz zemalja članica Evropske unije koje će preneti svoja iskustva zemljama Zapadnog Balkana.

Download our Student Enrollment Brochure

Cilj projekta je da se kroz unaprijeđenje kurikuluma to jest nastavnih programa , kao i kroz formiranje novih studijskih programa osnovnih i master studija unaprijedi ukupna bezbijednost saobraćaja u zemljama Zapadnog Balkana. Unaprijeđenje i formiranje novih studijskih programa predviđenih  ovim projektom biće u skladu sa zahtjevima Bolonje i sa standardima nacionalne akreditacije.

Imajući u vidu podatak da su saobraćajne nezgode osmi po redu uzročnik gubitka života, postoji velika potreba da se kod svih učesnika u saobraćaju, prije svega podigne svijest o opasnostima koje vrebaju u saobraćaju, a zatim i ukupna bezbijednost saobraćaja.

Svrha ovog projekta je upravo ta: da se kroz edukaciju studenata budućih stručnjaka,  poboljša nivo bezbijednosti u saobraćaju tako što će oni svoje znanje po završetku biti u stanju da primijene u praksi i na “terenu”, čime će se u velikoj mjeri doprinijeti poboljšanju sveukupne slike stanja saobraćaja. 

Aktivnosti:

Uvodni sastanak (Kick-off meeting) Erasmus+ TRAFSAF projekta 

Unapređenje bezbednosti u saobraćaju u zemljama Zapadnog Balkana kroz unapređenje kurikuluma i razvoj osnovnih i master studija - (Improving The Traffic Safety In The Western Balkan Countries Through Curriculum Innovation And Development Of Undergraduate And Master Studies) održan je od  15.01. do 16.01.2019. na Fakultetu tehničkih nauka u Kosovskoj Mitrovici- Univerzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici.  Projekat finansira Evropska komisija u okviru  Erasmus plus programa, a čini ga konzorcijum od 16 partnera, četiri iz zemalja Evropske unije i 12 iz zemalja Zapadnog Balkana. Nosilac projekta je Univerzitet u Prištini sa privremenim sjedištem u Kosovskoj Mitrovici. Kao jedan od partnera je i Univerzitet Adriatik Bar, odnosno Fakultet za saobraćaj, komunikacije i logistiku Budva čiji smo dosadašnji rad predstavili na uvodnom sastanku, takođe su predočeni i budući planovi kao i predviđene i planirane aktivnosti Fakulteta, a koje se odnose na unaprijeđenje nastave. Na sastanku su predstavljeni radni paketi projekta, nosioci radnih paketa kao i obaveze svih partnera u okviru projekta.

Detaljnije na  https://trafsaf.pr.ac.rs/Sastanak u Mariboru - Slovenija


U okviru redovnih aktivnosti TRAFSAF projekta, u periodu od 09.04. do 11.04.2019. godine, na Univerzitetu u Mariboru održana je radionica kojoj je prisustvovao i tim sa našeg fakulteta. Na sastanku se raspravljalo o studijskim programima iz oblasti bezbednosti saobraćaja koji su zastupljeni na univerzitetima partnera Zapadnog Balkana. Partneri iz Evropske Unije su podelili svoja iskustva i prakse koje primenjuju na studijskim programima. Ovom prilikom održani su redovni sastanci Upravnog Odbora i Menadžmenta projekta. Dogovoren je naredni sastanak kao i zadaci koji treba da se obave do tada. 


Sastanak u Lublinu - Poljska - Obuka nastavnog osoblja


U periodu od 25. do 27. juna 2019. godine predstavnici našeg fakulteta boravili su na Tehnološkom univerzitetu Lublin, Poljska. Svrha posete je bila obuka nastavnog osoblja kao deo redovnih aktivnosti TRAFSAF projekta. Partneri iz zemalja Zapadnog Balkana imali su priliku da se upoznaju sa načinom rada Univerziteta, nastavnim praksama i metodama. Takođe, upriličena je i poseta Centru za kontrolu saobraćaja u Lublinu. Dogovoren je naredni sastanak kao i zadaci koji treba da se obave do tada. Sastanak u Madridu - Španija
U periodu od 24. do 26. Septembra 2019. godine predstavnici našeg fakulteta boravili su na Tehničkom univerziteu Madrid, Španija. Svrha posete je bila obuka nastavnog osoblja kao deo redovnih aktivnosti TRAFSAF projekta. Partneri iz zemalja Zapadnog Balkana imali su priliku da se upoznaju sa načinom rada Univerziteta, nastavnim praksama i metodama. Takođe, polaznici obuke posetili su Centar za bezbednost saobraćaja koji funkcioniše u okviru Univerziteta. 

Dogovoren je naredni sastanak kao i zadaci koji treba da se obave do tada.

Detaljnije na https://trafsaf.pr.ac.rs/

TRENING ZA PROFESIONALCE:„POVEĆANJE KAPACITETA PROFESIONALACA IZ OBLASTI BEZBJEDNOSTI SAOBRAĆAJA“

Fakultet za saobraćaj, komunikacije i logistiku, Budva kao partner na međunarodnom ERASMUS+ projektu „Unapređenje bezbjednostu saobraćaja u zemljama Zapadnog Balkana kroz inovaciju i razvoj kurikuluma za dodiplomske i master studije“ („Improving the Traffic Safety in the Western Balkan Countries through Curriculum Innovation and Development of Undergraduate and Master Studies”) ( TRAFSAF 598551-EPP-1-2018-1-XK-EPPKA2-CBHE-JP)

Projekat je u završnoj fazi i dosadašnji rezultati su veoma uspešno ocjenjeni, posebno oni koji definišu kurikulume za diplomske i master studije. U skladu sa modernim definisanjem kurikuluma u funkciji bezbjednosti saobraćaja, Fakultet za saobraćaj, komunikacije i logistiku (FSKL) je modernizovao svoje kurikulume koji se odnose na bezbjednost saobraćaja, pa je ove godine započeo i upis studenata na Modul saobraćaj i bezbjednost.

Jedna od važnih aktivnosti Projekta, koja se odvija u ovom periodu, odnosi se na povećanje kapaciteta profesionalaca iz oblasti bezbjednosti saobraćaja, koju realizujemo kroz jednodnevnu obuku. „Povećanje kapaciteta profesionalaca iz oblasti bezbjednosti saobraćaja“. Obuku sprovode eminentni stručnjaci iz oblasti bezbjednosti saobraćaja iz Crne Gore, na čelu sa prof.dr Milanom Vujanićem, koji je priznati stručnjak za oblast bezbjednosti saobraćaja u regionu a i šire.

Jednodnevna obuka je održana u dva termina 26.11.2020. za učesnike iz Sekretarijata za saobraćaj i predstavnike Uprave policije. Kao i  27.11.2020. za predstavnike auto škola u prostorijama Fakulteta za saobraćaj, komunikacije i logistiku Budva, zgrada Akademije znanja, Rozino bb, Budva u laboratoriji za bezbjednost saobraćaja.

Učesnike treninga je pozdravio: prof. Dr Srđa Popović direktor Agencije za visoko obrazovanje, prof.dr Vujadin Vešović dekan Fakulteta, prof.dr Nataša Gospić, prodekanka i menadžer Projekta koja je učesnike upoznala sa projektom TRAFSAF.

Predavači na treningu su bili:

  • Prof.dr Milan Vujanić
  • Mr. Vladan Barović
  • Doc.dr Milenko Čabarkapa

Za polaznike obuke je obezbjeđen radni materijal, Priručnik za jačanje kapaciteta profesije bezbjednosti saobraćaja. Učesnici su na kraju Treninga dobili  i sertifikat o završenoj obuci. 


Promocija upisa studenata na unapređeni studijski program “Drumski saobraćaj i bezbjednost”


U skladu sa redovnim aktivnostima u okviru projekta TRAFSAF, FSKL je organizovao promociju upisa nove generacije studenata unapređenog studijskog programa Drumski saobraćaj i bezbjednost. Nova generacija studenata započeće novu školsku godinu na modernizovanom studijskom programu, koji je unapređen u skladu sa ciljevima TRAFSAF projekta. Tokom promocije, studentima su uručeni flajeri i brošure sa detaljnim informacijama o studijskom programu. Studentima je dobrodošlicu poželeo prof dr Vujadin Vešović, dekan fakulteta, prof. dr Nataša Gospić, prodekanka za nastavu kao i nastavnici angažovani na studijskom programu Drumski saobraćaji bezbjednost. Sama ceremonija upisa je, međutim, bila vremenski ograničena zbog epidemiološke situacije. U nadi da će nova školska godina, 2020/2021 početi regularno, nova generacija studenata je uspešno upisana.

Formiranje Laboratorije za bezbjednost u saobraćaju

U skladu sa redovnim aktivnostima u okviru projekta TRAFSAF, FSKL je na osnovu opreme dobijene kroz projekat TRAFSAF formirao Laboratoriju za bezbjednost u saobraćaju.

Trening za profesionalce

U skladu sa redovnim aktivnostima u okviru projekta TRAFSAF, FSKL je u skladu svim preporučenim epidemioloških mera, organizovao Trening za profesionalce 26.i 27. Novembra 2020.godine. S obzirom na epidemiološku situaciju učesnici Treninga su podeljeni u dve grupe. Prvog dana je održan Trening za predstavnike Ministarstava I Sekretarijata, dok je drugog dana održan za predstavnike Auto-škola. Ukupan broj učesnika na Treningu je bio 53. Nakon održanih predavanja, otvorene su diskusije na teme. Došlo se do konstruktivnih riješenja koja se mogu sprovesti u praksi i olakšati rad učesnika u svojim djelatnostima. Na kraju Treninga učesnici su dobili Sertifikate.

Monitoring posjeta profesora sa Politehničkog univerziteta Madrid

U toku svojih redovnih aktivnosti Fakultet za saobraćaj, komunikacije i logistiku Budva imao je dvodnevnu monitoring posjetu prof.dr Slobodana Bojanića sa Politehničkog univerziteta Madrid iz Španije. Tokom posjete utvrđeno je da se projekat TRAFSAF odvija po planu i da su sve planirane aktivnosti uspješno realizovane.

https://www.youtube.com/watch?v=NxTKzE_bcls

Sastanak u Sarajevu (septembar 2021)

U okviru redovnih aktivnosti međunarodnog Erasmus+ projekta TRAFSAF održan je trening/sastanak „Nove metode učenja i refleksija najboljih praksi zemalja EU na stanje sigurnosti saobraćaja“. Trening je trajao  od 14. do 16. septembra 2021. godine u prostorijama Fakulteta za saobraćaj i komunikacije Univerziteta u Sarajevu.Na konfernciji su učestvovali predstavnici svih institucija koje su u konzorcijumu projekta. Sastanak je bio hibridni, jer su predstavnici nekoliko institucija prisustvovali preko ZOOM aplikacije.Tokom sastanka predstavljeni su različiti sistemi koji se koriste na autoputu u BIH,  a kojima se upravlja iz kontrolnog centra. Učesnicima su prezentovani podaci o opštem stanju i pokazateljima sigurnosti saobraćaja, kao i mere koje  utiču na poboljšanje sigurnosti saobraćaja.Takođe, učesnici su obišli i Laboratoriju za bezbednost saobraćaja u sklopu fakulteta gde je predstavljena i oprema nabavljena kroz ovaj projekat.Profesor Osman Lindov, domaćin ove konferencije je organizovao posetu  svih učesnika Centru održavanja i kontrole prometa na Drivuši (COKP). 


Dokumenti