Upis 2020/2021

Konkurs 

Za upis studenata u prvu godinu trogodišnjih inženjerskih osnovnih akademskih studija za studijski program: „Saobraćaj, komunikacije i logistika“ na Module: Željeznički saobraćaj, Drumski saobraćaj i bezbjednost, Poštanski saobraćaj, Vazdušni saobraćaj, E-komunikacije i Logistika, studijske 2020/2021.godine.

Nastava se odvija u Budvi u prostorijama Fakulteta u „Akademiji znanja“. Nastava u Beranama održava se za minimum 30 studenata. U Beranama ima studentski dom. Uslovi za upis dati su prilogu.

Prijave na konkurs sa potrebnom dokumentacijom podnose se od 26.06.2020. godine, od 09-15 časova, u Budvi, Akademija znanja DOO, ul. Žrtava fašizma bb, u Beranama Donje Luge bb.

Godišnja školarina iznosi 1.350,00 eura ako se plaća prilikom upisa, odnosno ako se plaća na rate iznosi 1.500,00 eura sa mogućnošću plaćanja u 10 mjesečnih rata. Studenti koji školarinu plaćaju u 10 mjesečnih rata prilikom upisa obavezno plaćaju 20% od ukupnog iznosa školarine.

Pravo besplatnog upisa u prvu godinu studija imaju dobitnici „LUČE A“ i reprezentativci u kolektivnom sportu (košarka, odbojka, rukomet, fudbal, vaterpolo). Nosiocima diplome „LUČA B“ za prvu godinu studija školarina se umanjuje za 50%. Sve potrebne dodatne informacije mogu se dobiti na Fakultetu: Budva, tel: +382 67 305 645, +382 68 046 320,+382 67 605 236 i Berane, tel: +382 68 816 989; E-mail: fsklbudva@gmail.me 


Dokumenti