Upis 2020/2021

Konkurs 

Za upis studenata u prvu godinu trogodišnjih inženjerskih osnovnih akademskih studija za studijski program: „Saobraćaj, komunikacije i logistika“ na Module: Željeznički saobraćaj, Drumski saobraćaj i bezbjednost, Poštanski saobraćaj, Vazdušni saobraćaj, Elektronske-komunikacije i Logistika, studijske 2020/2021.godine.

Nastava se odvija u Budvi u prostorijama Fakulteta u „Akademiji znanja“. Nastava u Beranama održava se za minimum 30 studenata. U Beranama ima studentski dom. Uslovi za upis dati su prilogu.

Drugi upisni rok pocinje 17.08.2020 godine, od 09-15 časova u Budvi, Akademija znanja DOO, ul. Žrtava fašizma bb, u Beranama Donje Luge bb ili preporučenom poštom na istu adresu.

Godišnja školarina iznosi 1.350,00 eura ako se plaća prilikom upisa, odnosno ako se plaća na rate iznosi 1.500,00 eura sa mogućnošću plaćanja u 10 mjesečnih rata. Studenti koji školarinu plaćaju u 10 mjesečnih rata prilikom upisa obavezno plaćaju 20% od ukupnog iznosa školarine.

Pravo besplatnog upisa u prvu godinu studija imaju dobitnici „LUČE A“ i reprezentativci u kolektivnom sportu (košarka, odbojka, rukomet, fudbal, vaterpolo). Nosiocima diplome „LUČA B“ za prvu godinu studija školarina se umanjuje za 50%. Sve potrebne dodatne informacije mogu se dobiti na Fakultetu: Budva, tel: +382 67 305 645, +382 68 046 320,+382 67 605 236 i Berane, tel: +382 68 816 989; E-mail: fsklbudva@gmail.me 


Dokumenti