Fakultet za saobraćaj, komunikacije i logistiku

uvod prva

Fakultet za saobraćaj, komunikacije i logistiku Budva neka bude vaš konačan izbor! Sa nama ste već u budućnosti, korak ispred svih!

FSKL je jedinstvena visokoškolska ustanova koja se bavi obrazovanjem inženjera za oblast saobraćaja, logistike i komunikacija.