Кonkursna dokumentacija u postupku nabavke dobara br. 1/2019

Кonkursna dokumentacija u postupku nabavke dobara br. 1/2019

“Unapređenje bezbjednosti saobraćaja u zemljama Zapadnog Balkana kroz inoviranje kurikuluma i razvoj dodiplomskih i master studija”, ERASMUS + Projekat TRAFSAF

598551 – K2 - CBHE

(softveri, radar, kompjuterska i edukaciona oprema oprema - po partijama)


Dokumenti