PELMOB

Fakultet za saobraćaj, komunikacijei logistiku Budva, Univerzitet Adriatik je partner na međunarodnom projektu pod nazivom “Partnerstvo za promociju i popularizaciju elektromobilnosti kroz transformaciju i modernizaciju studijskih programa u visokoškolskim ustanovama u zemljama Zapadnog Balkana“ čiji je akronim PELMOB. Projekat je  dobijen u okviru poziva novog ciklusa Erasmus+ projekata izgradnje kapaciteta u oblasti visokog obrazovanja (CBHE) za 2021-2027. godinu. Konzorcijum PELMOB projekta čine 12 partnera iz zemalja Zapadnog Balkana (WBC) i četiri partnera iz zemalja Evropske unije.

Univerzitet u Kosovskoj Mitrovici

Ethniko Kai Kapodistriako Panepistimio Athinon

Technische Universitaet Wien

Obudai Egyetem

Politechnika Lubelska

Univerzitet u Istočnom Sarajevu

Univerzitet Džemal Bijedić u Mostaru

Universiteti Polis SHPK

Universiteti Aleksander Moisiu Durres

International Business College Mitrovica

Univerzitet Adriatik Bar

Univerzitet u Sarajevu – Fakultet za saobraćaj i komunikacije

Javna Ustanova Univerzitet Crne Gore Podgorica

Akademija strukovnih studija Kosovsko Metohijska Leposavic

Crnogorska Asocijacija Za Nove Tehnologije -MANT

Beogradska otvorena škola

Koordinator projekta je Univerzitet u Prištini sa privremenim sjedištem u Kosovskoj Mitrovici, na čijem čelu se nalazi rektor, Prof.Dr Nebojša Arsić.

Konzorcijum je okupljen oko ideje razvoja i razmjene znanja i iskustava u vezi sa riješavanja problema zagađenja životne sredine, štetnih posljedica klimatskih promjena i energetske nestabilnosti, koje se dešavaju širom svijeta zbog rastuće urbanizacije. U skladu sa najznačajnijim strateškim dokumentima, koji su inicirani od Evropske komisije, a koji se odnose na postizanje ciljeva održivog razvoja, polje elektro-mobilnosti je prepoznato kao značajan resurs mogućnosti za napredak. Imajući u vidu da uvođenje novih tehnologija u zemlje Zapadnog Balkana nije na nivou razvijenih zemalja, javila se potreba za transferom znanja i kompetencija u područja koja zaostaju u tehnološkim, ekonomskim i obrazovnim sektorima.

Tokom posljednje decenije, mnoge države su najavile nove mjere na nacionalnom i regionalnom nivou u cilju smanjena emisije štetnih plinova u periodu od 2025. do 2035. godine. Ove mjere su u uskoj vezi sa transformacijom transportnog sektora u pogledu primjene naprednih tehnologija koje su povezane sa manjom emisijom štetnih materija. Mnoge države su najavile da njihovi prvobitni ciljevi neće biti ispunjeni zbog mnogo razloga, među kojima je jedan od najvažnijih vezan za nedostatak lica sa odgovarajućim nivoom znanja i vještina u ovoj oblasti.

Ovaj projekat ima za cilj modernizaciju studijskih programa na visokoškolskim institucijama u zemljama Zapadnog Balkana, kroz uvođenje kurseva u vezi električnih vozila na osnovnim i master studijama. To će biti realizovano kroz uvođenje novih ili modernizaciju postojećih studijskih programa na svim nivoima studija i formiranje edukativnih centara sa ciljem unapređenja svijesti. Ovo takođe uključuje formiranje novih laboratorija koje će omogućiti praktične vježbe za studente, kao i centre za promociju elektromobilnosti unutar visokoškolskih institucija u zemljama Zapadnog Balkana.

U širem smislu PELMOB projekat će unaprijediti kvalitet visokog obrazovanja u polju elektromobilnosti i usaglasiti postojeća znanja sa novim trendovima koji su zastupljeni u Evropskoj uniji. Pored toga, promocija i popularizacija elektromobilnosti će dovesti do veće društvene prihvatljivosti i usvajanja električnih vozila na transportnom tržištu. Konačno, projekat će uspostaviti udruženja koja se bave tematikom elektromobilnosti, koja će uključiti sve relevantne subjekte, kao što su škole, javne i privatne kompanije, lokalne vlasti, studente, osobe sa posebnim potrebama i druge zainteresovane građane. To će dovesti do razvoja svijesti o elektromobilnosti ne samo među vlasnicima i vozačima električnih vozila, nego cijele društvene i akademske zajednice.

Prilog pripremila:

Dr Marija Vešović, PR Fakulteta za saobraćaj, komunikacije i logistiku Budva

Dr. Aleksandra Petrović u ime koordinatora projekta PELMOB

RADNI PAKETI I TIMOVI ZA REALIZACIJU U ERASMUS+ PROJEKTU  PELMOB

ERASMUS+ projekat  pod nazivom “Partnerstvo za promociju i popularizaciju elektromobilnosti kroz transformaciju i modernizaciju studijskih programa u visokoškolskim ustanovama u zemljama Zapadnog Balkana - Partnership for Promotion and Popularization of Electrical Mobility through Transformation and Modernization of WB HEIs Study Programs“ (PELMOB) podeljen je u osam radnih paketa sa jasno definisanim ciljevima.

U nastavku možete pročitati sažet opis svakog radnog paketa, kao podelu  timova  Fakulteta za saobraćaj, komunikacije i logistiku Budva, koji su zaduženi za svaki radni paket:

1. Radni paket-  Menadžment projekta (WP 1 Project management)

 -prof.dr Nataša Gospić, nosilac radnog paketa

- prof.dr Srđa Popović

Ciljevi ovog radnog paketa su:

- Uspostavljanje projektnih tijela: Upravni odbor, Odbor za upravljanje projektom i Odbor za osiguranje kvaliteta.

- Priprema i potpisivanje ugovora o partnerstvu.

- Organizacija početnih sastanaka i sastanaka za upravljanje projektima

- Izrada plana upravljanja projektom.

- Svakodnevne aktivnosti koordinacije.

- Podnošenje privremenih i završnih izveštaja.

Tokom trajanja ovog radnog paketa potpisaće se Ugovor o partnerstvu. Za efikasno upravljanje projektom, izradiće se i usvojiti plan upravljanja projektom. Opisaće se kako se baviti aktivnostima upravljanja: zadaci, rasporedi, timovi, upravljanje vremenom i rizikom, korespondencija sa partnerima, izveštavanje, plan za vanredne situacije, plan komunikacije, korisnici, EACEA i NEO, interni monitoring i služba za pomoć. Svakodnevna koordinacija projektnih aktivnosti: Koordinator projekta, uz pomoć PMC-a i VPL-a, obavljaće svakodnevne aktivnosti dodjeljivanjem zadataka, pregledom rezultata, sinhronizacijom aktivnosti između partnerskih institucija i unutar svojih institucija i planiranjem narednih aktivnosti .

Privremeni i završni izveštaji: Privremeni izveštaj o ukupnim projektnim aktivnostima tokom prve polovine životnog veka projekta biće pripremljen i dostavljen sredinom životnog veka projekta. Uključiće planove upravljanja rizikom i kontrolne mehanizme.

Izveštaj o ukupnim projektnim aktivnostima tokom celog trajanja projekta biće dostavljen na kraju projekta.

2. Radni paket- Uvod u ključne probleme za popularizaciju elektromobilnosti (EM) u zemljama Zapadnog Balkana (WBC) WP 2 Introduction with key issues for popularization EM in WBC)

Mr Marijana Prelević, nosilac radnog paketa

-  Mr Vladan Barović

Ciljevi ovog radnog paketa su:

- Upoznavanje sa ključnim pitanjima/problemima vezanim za elektromobilnost (EM) kako u zemljama  EU tako i u zemljama Zapadnog Balkana(WBC).

- Analiza postojećih nastavnih planova i programa povezanih sa EM u EU i WBC.

- Radionica: Komparativna analiza EM u visokoškolskim(VŠU) ustanovama EU/ZB – problemi i potrebe u WBC.

- Istraživanje o svesti zajednice o EM u WBC.

- Izrada izveštaja o anketi o informisanosti zajednice o EM u zemljama Zapadnog Balkana.

3. Radni paket- Razvoj kurikuluma i laboratorije za elektromobilnost (WP 3 Development of EM Curricula and Labs)

Prof.dr Nataša Gospić, nosilac radnog paketa

-  Prof.dr Milan Vujanić

-  Mr Vladan Barović

-  Doc.dr Oliver Popović

Ciljevi ovog radnog paketa su:

- Nabavka laboratorijske opreme, postavljanje laboratorije i praćenje postavljanja.

- Definisanje standarda za EM nastavne planove i programe u VŠU ZB.

- Definisanje ciljeva, sadržaja i ishoda učenja predmeta koji obuhvataju nastavne planove i programe EM, kao i kompetencije nastavnika i nastavne metode.

- Dizajniranje EM kataloga kurseva usklađenih sa najboljom praksom visokoškolskih ustanova EU.

- Priprema nastavnog materijala.

- Studijske posete za nastavnike ZB.

4. Radni paket- Formiranje asocijacije za popularizaciju elektromobilnosti u zemljama Zapadnog Balkana (WP 4 Creation of Association for Popularization of  EM in WBC)

Dr Marija Vešović, nosilac radnog paketa

-  Mr Ivana Buzdovan

Ciljevi ovog radnog paketa su:

- Priprema akcionog plana Asocijacije za elektromobilnost.

- Umrežavanje sa zainteresovanim stranama i građanima za EM u zemljama Zapadnog Balkana.

- Stvaranje EM asocijacije u zemljama WBC.

- Izrada materijala za popularizaciju EM.

5. Radni paket- Implementacija kurikuluma za EM i Zelena nedelja (WP 5 Implementation of  EM Curricula and Greenweeks)

Doc.dr Oliver Popović, nosilac radnog paketa

-  Mr Ivana Buzdovan

-  Darjana Lopičić

Ciljevi ovog radnog paketa su:

- Upis studenata.

- Implementacija EM nastavnih planova i programa.

- Realizacija studentske prakse.

   - Organizovanje događaja Zelene nedelje.

6. Radni paket- praćenje kontrole kvaliteta (WP 6 Quality Assurance and Monitoring)

Doc.dr Marija Vešović, nosilac radnog paketa

Ciljevi ovog radnog paketa su:

- Izrada i usvajanje plana obezbeđenja kvaliteta.

- Organizacija sastanaka Odbora za praćenje kontrole kvaliteta.

- Izrada Izveštaja o internoj kontroli kvaliteta.

- Sprovođenje eksterne kontrole kvaliteta.

- Izveštaji o eksternoj kontroli kvaliteta.

7. Radni paket- Održivost (WP 7 Sustainability)

Doc.dr Oliver Popović, nosilac radnog paketa

-  Prof.dr Nataša Gospić

Ciljevi ovog radnog paketa su:

- Izrada Plana održivosti.

- Akreditacija razvijenih nastavnih planova i programa.

- Sporazumi o saradnji između visokoškolskih ustanova i zainteresovanih strana.

8. Radni paket- diseminacija i eksploatacija (WP 8 Dissemination and Exploitation)

Dr Marija Vešović, nosilac radnog paketa

-  Mr Ivana Buzdovan

-  Darjana Lopičić

Ciljevi ovog radnog paketa su:

- Izrada Plana diseminacije/ širenja i eksploatacije.

- Izrada veb stranice projekta i promotivnog materijala.

- Promocija u medijima i društvenim mrežama.

- Info dani za upis studenata.

- Promocija Zelenih nedelja.

- Promocija na naučnim konferencijama.

  - Izrada PELMOB monografije.

Na Univerzitetu u Prištini sa privremenim sjedištem u Kosovskoj Mitrovici u sredu i četvrtak, 1. i 2. marta 2023. godine, održan je uvodni sastanak CBHE projekta Partnerstvo za promociju i popularizaciju električne mobilnosti kroz transformaciju i modernizaciju studijskih programa VŠU.
Svi projektni partneri su bili prisutni na početnim sastancima na kojima su detaljno razmotrene planirane aktivnosti kako bi se osigurala konsolidacija svih projektnih partnera.

Dnevni red prvog sastanka možete pronaći na linku: https://pelmob.pr.ac.rs/the-kick-off-meeting-of-the-pelmob-project-will-be-held-on-1-2-march-2023-at-the-university-of-mitrovica/

Sastanak je medijski propraćen lokalnim i nacionalnim televizijskim kanalima i saopštenjem za javnost, link https://pelmob.pr.ac.rs/dissemination/radio-television-videos/ KONKURS ZA NABAVKU OPREME 

Univerzitet Adriatik Bar, Fakultet za saobraćaj, komunikacije i logistiku Budva je dana 05.06.2023 godine raspisao konkurs za nabavku softvera i opreme prediđenje projektom DGTRANS.

Link: https://www.fskl-cg.me/me/nabavke/konkursna-dokumentacija-u-postupku-nabavke-opreme-u-okviru-erasmus-projekta-pelmob