Studenti modula e- komunikacije obavljaju praksu u Agenciji za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost

Kolega Amir Molazecirovic je drzao prezentaciju o upravljanju RF spektrom Pricao im je o planiranju, raspodjeli, koordinaciji RF. Donosenju Plana namjene i planova raspodjele za razlicite sluzbe, proces donosenja RR ITU, radu na WRC, raspodjeli RF na nacionalnom nivou i po sluzbama, potrebi i znacaju koordunacije RF, sa posebnim osvrtom na radio-difuznu i radio-amatersku sluzbu. Razgovarali smo i o podjeli svijeta na 3 regiona i na konkretnom primjeru stetne interferencije od DECT telefona, bejbi alarma i drugih uredjaja koji su namijenjeni za Sjeverno americko trziste, a koji su nakon pustanja u rad u CG stvarali smetnje u radu baznih stanica mobilne telefonije. Tu smo ih upoznqli da smo preko sistema za kontrolu i monitoring RF spektra vrsili goniometriju i lociranje izvora, i nase postupanje i zakonske norme kada bi pronasli izvor.