II Konkurs za upis studenata u prvu godinu osnovnih akademskih studija

II Konkurs za upis  studenata u prvu godinu četvorogodišnjih inženjerskih osnovnih akademskih studija za studijski program: „Saobraćaj, komunikacije i logistika“ na Module: Željeznički saobraćaj, Drumski saobraćaj, Poštanski saobraćaj, Vazdušni saobraćaj, E-komunikacije i Logistika, studijske 2019/2020. godine. Nastava se odvija u Budvi. 

Sve potrebne dodatne informacije mogu se dobiti na Fakultetu:  Budva, tel: +382 33 682 222, +382 67 305 645, +382 67 616 601; E-mail: fsklbudva@gmail.com


Dokumenti