BEZ KADROVA NEMA RAZVOJA SAOBRAĆAJA - Prof.dr Vujadin Vešović, Dekan Fakulteta za saobraćaj, komunikacije i logistiku Budva

Razgovor: Prof. Dr Vujadin Vešović, Dekan Fakulteta za saobraćaj, komunikacije i logistiku

“Radna mjesta diplomiranih saobraćajnih inženjera pokrivaju kadrovi koji nemaju odgovarajuća znanja, sposobnosti i kompetencije za obavljanje poslova na tim pozicijama” 


Dokumenti