Obaveštenje o Reakreditaciji

Poštovani,
Fakultet za saobraćaj, komunikacije i logistiku u Budvi posluje na osnovu dobijene Akreditacije prilikom formiranja studjskih programa na osnovu kojih je i dobio Licencu za rad. U toku je proces reakreditacije studijskih programa kao i na svim ostalim Fakultetima. Takođe napominjemo da je Fakultet dva puta prošao spoljnu evaluaciju od strane Evropske Asocijacije visoko obrazovanih institucija sa pozitivnim ocjenama. Tokom ove godine je formirana Agencija za kontrolu i obezbjeđenje kvaliteta visokog obrazovanja  kojoj će se do kraja godine predati dokumentacija za Reakreditaciju shodno  Zakonu o visokom obrazovanju član 120a koji glasi "Javne i privatne ustanove visokog obrazovanja koje su akreditovane, odnosno reakreditovane do dana stupanja na snagu ovog zakona dužne su da podnesu zahtjev za reakreditaciju Agenciji do kraja 2018.godine".