KONKURS-UPIS 2019/2020

Za upis 100 studenata u prvu godinu četvorogodišnjih inženjerskih osnovnih akademskih studija za studijski program: „Saobraćaj, komunikacije i logistika“ na Module: Željeznički saobraćaj, Drumski saobraćaj, Poštanski saobraćaj, Vazdušni saobraćaj, E-komunikacije i Logistika, studijske 2019/2020. godine

Nastava se odvija u Budvi u prostorijama Fakulteta u „Akademiji znanja“. Nastava u Beranama održava se za minimum 30 studenata. U Beranama ima studentski dom. 

Prijave na konkurs sa potrebnom dokumentacijom podnose se od 24.06. do 10.07.2019. godine, od 09-15 časova, u Budvi, Akademija znanja DOO, ul. Žrtava fašizma bb i Beranama, ul. Donje Luge bb.


Dokumenti