Fakultet za saobraćaj, komunikacije i logistiku (FSKL) Budva, Crna Gora

TRAFSAF


Univerzitet Adriatik Bar, odnosno Fakultet za saobraćaj, komunikacije i logistiku Budva učestvuje kao partner na ERASMUS+ projektu – Unapređenje bezbednosti u saobraćaju u zemljama Zapadnog Balkana kroz unapređenje kurikuluma i razvoj osnovnih i master studija - TRAFSAF (Improving The Traffic Safety In The Western Balkan Countries Through Curriculum Innovation And Development Of Undergraduate And Master Studies). Projekat će trajati 36 mjeseci, a partneri na ovom projektu su iz zemalja članica Evropske unije koje će preneti svoja iskustva zemljama Zapadnog Balkana.

Cilj projekta je da se kroz unaprijeđenje kurikuluma to jest nastavnih programa , kao i kroz formiranje novih studijskih programa osnovnih i master studija unaprijedi ukupna bezbijednost saobraćaja u zemljama Zapadnog Balkana. Unaprijeđenje i formiranje novih studijskih programa predviđenih  ovim projektom biće u skladu sa zahtjevima Bolonje i sa standardima nacionalne akreditacije.

Imajući u vidu podatak da su saobraćajne nezgode osmi po redu uzročnik gubitka života, postoji velika potreba da se kod svih učesnika u saobraćaju, prije svega podigne svijest o opasnostima koje vrebaju u saobraćaju, a zatim i ukupna bezbijednost saobraćaja.

Svrha ovog projekta je upravo ta: da se kroz edukaciju studenata budućih stručnjaka,  poboljša nivo bezbijednosti u saobraćaju tako što će oni svoje znanje po završetku biti u stanju da primijene u praksi i na “terenu”, čime će se u velikoj mjeri doprinijeti poboljšanju sveukupne slike stanja saobraćaja.  

Aktivnosti:

Uvodni sastanak (Kick-off meeting) Erasmus+ TRAFSAF projekta Unapređenje bezbednosti u saobraćaju u zemljama Zapadnog Balkana kroz unapređenje kurikuluma i razvoj osnovnih i master studija - (Improving The Traffic Safety In The Western Balkan Countries Through Curriculum Innovation And Development Of Undergraduate And Master Studies) održan je od  15.01. do 16.01.2019. na Fakultetu tehničkih nauka u Kosovskoj Mitrovici- Univerzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici.  Projekat finansira Evropska komisija u okviru  Erasmus plus programa, a čini ga konzorcijum od 16 partnera, četiri iz zemalja Evropske unije i 12 iz zemalja Zapadnog Balkana. Nosilac projekta je Univerzitet u Prištini sa privremenim sjedištem u Kosovskoj Mitrovici. Kao jedan od partnera je i Univerzitet Adriatik Bar, odnosno Fakultet za saobraćaj, komunikacije i logistiku Budva čiji smo dosadašnji rad predstavili na uvodnom sastanku, takođe su predočeni i budući planovi kao i predviđene i planirane aktivnosti Fakulteta, a koje se odnose na unaprijeđenje nastave. Na sastanku su predstavljeni radni paketi projekta, nosioci radnih paketa kao i obaveze svih partnera u okviru projekta.

Detaljnije na  https://trafsaf.pr.ac.rs/