Fakultet za saobraćaj, komunikacije i logistiku (FSKL) Budva, Crna Gora

Simpozijum


 

MEĐUNARODNI SIMPOZIJUM

STRATEŠKI RAZVOJ SAOBRAĆAJA JUGOISTOČNE EVROPE

Akademija znanja, Trg žrtava fašizma bb, Budva

30 i 31 maj 2018.godine.

 

ORGANIZATORI:

 

 • Univerzitet Adriatik, Fakultet za saobraćaj, komunikacije i logistiku, Budva
 • Univerzitet u Beogradu, Saobraćajni fakultet, Beograd
 • Sveučilište u Zagrebu, Fakultet prometnih znanosti, Zagreb
 • Univerza u Ljubljani, Fakulteta za pomorstvo in promet, Portorož
 • Univerzitet u Sarajevu, Fakultet za saobraćaj i komunikacije, Sarajevo
 • Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad
 • Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Saobraćajni fakultet, Doboj,
 • Internacionalni univerzitet Travnik, Saobraćajni fakultet, Travnik

 

UZ UČEŠĆE:

 • Relevantnih Ministarstava Crne Gore i regiona Jugoistočne Evrope
 • Privredne Komora Crne Gore

 

OSNOVNI CILJ:

Osnovni cilj Simpozijuma je da se sagledaju i analiziraju saobraćajne politike Evropske unije, modeli razvoja saobraćajnih sisitema u razvijenim zemljama i ukaže na mogućnost i pravce dugoročnog razvoja saobraćajnog sisitema Jugoistočne Evrope, radi njegovog efikasnog uključivanja u evropski i svjetski saobraćajni sistem, kao i bržeg uključivanja privrede Jugoistočne Evrope u evropske privredne tokove.

 

TEMATSKE OBLASTI SIMPOZIJUMA

 • Novi koncepti saobraćajne (Transportne) politike
 • Saobraćaj u funkciji privrednog i društvenog razvoja
 • Saobraćajna infrastruktura
 • Nove tehnologije i usluge
 • Savremeni koncepti logistike i intermodalnog transporta
 • Informacione tehnologije u saobraćaju
 • Transportna sredstva
 • Ekologija i bezbjednost saobraćaja
 • Restruktuiranje i privatizacija u saobraćaju
 • Obrazovanje kadrova i naučno istraživački rad
 • Studentski radovi

 

VRIJEME I MJESTO ODRŽAVANJA

Vrijeme: 30 i 31 maj 2018.godine.

Mjesto: Budva, Fakultet za saobraćaj, komunikacije i logistiku, Akademija znanja, Trg žrtava fašizma bb

 

PRIJAVA RADOVA

Rok za prijavu rada: 25 mart 2018.godine.

Obavještenje o prihvatanju: 05 april 2018.godine.

Rok za predaju konačne verzije rada: 30 april 2018.godine

Na adresu: Fakultet za saobraćaj, komunikacije i logistiku, Akademija znanja, Trg žrtava fašizma bb Budva; e-mail: fsklbudva@gmail.com -sa naznakom „Za simpozijum“.

 

ZBORNIK RADOVA

Prihvaćeni radovi biće objavljeni uz Zborniku radova, koji će se štampati prije početka Simpozijuma. Uslov za štampanje radova je pozitivna recenzija i predhodno uplaćena kotizacija. Kotizaciju ne plaćaju autori radova po pozivu.

 

KOTIZACIJA

Kotizacija za učešće na Simpozijumu iznosi 80,00eura za jednog učesnika. Ako se prijavi više od tri učesnika iz jedne organizacije, kotizacija iznosi 60,00 eura po učesniku. Kotizacija se uplaćuje na žiro račun Fakulteta za saobraćaj, komunikacije i logistiku , Lovćen Banka 565-10000-60, PIB 02696363 najkasnije do 30 aprila 2018.godine.

Poslije ovog roka kotizacija je 100,00 eura.

Za mlade istraživače i studente kotizacija iznosi 10,00 eura.

Uplatom kotizacije stiče se pravo nazbornik radova, prisustvovanje sesijama i pratećim aktivnostima.

 

PRIJAVE I INFORMACIJE

Fakultet za saobraćaj, komunikacije i logistiku-FSKL

Akademija znanja, Trg žrtava fašizma bb. 33 000 Budva

Telefoni: +382 33 682 222; +382 67 305 645; +382 67 605 236; +382 67 616 601

E-mail: fsklbudva@gmail.com

 

UPUTSTVO ZA PISANJE RADA

Uputstvo za autore za pisanje rada možete preuzeti u nastavku teksta

Download dokumenata