Fakultet za saobraćaj, komunikacije i logistiku (FSKL) Budva, Crna Gora

„TRANSPORT I LOGISTIKA JUGOISTOČNE EVROPE I DUNAVSKOG REGIONA - TIL 2017”

Fakultet za saobraćaj, komunikacije i logistiku-Budva je bio jedan od organizatora Međunarodne konferencije održane 05 Aprila 2017. godine u Sava centru- Beograd pd nazivom " Transport i logistika Jugoistočne Evrope i Dunavskog regiona - TIL 2017" . 
U Publikaciji ove konferencije predstavljeni su najznačajniji učesnici transportno logističkog tržišta Regiona  u štampanom dvojezičnom izdanju TIL 2017. Tiraž od 3.000 primeraka namenjen je distribuciji na adrese relevantnih institucija i strukovnih udruženja iz regiona JIE, EU, Turske,… relevantnih državnih institucija i lokalnih uprava, obrazovnih i javnih institucija, vodećih kompanija iz oblasti špedicije, logistike i drumskog, železničkog, avio i vodenog saobraćaja, finansijskih institucija i udruženja i vodećih osiguravajućih društava, kao i najuticajnih medijskih kuća.