Fakultet za saobraćaj, komunikacije i logistiku (FSKL) Budva, Crna Gora