Fakultet za saobraćaj, komunikacije i logistiku (FSKL) Budva, Crna Gora

INOVACIJA NASTAVNIH PLANOVA I PROGRAMA

INOVACIJA NASTAVNIH PLANOVA I PROGRAMA OSNOVNIH AKADEMSKIH STUDIJA FAKULTETA ZA SAOBRAĆAJ KOMUNIKACIJE I LOGISTIKU (FSKL) BUDVA, UNIVERZITETA ADRIATIK-BAR


 

Fakultet za saobraćaj, komunikacije i logistiku je usvojio u 2017.godini STRATEŠKI PLAN RAZVOJA FAKULTETA