Fakultet za saobraćaj, komunikacije i logistiku (FSKL) Budva, Crna Gora

Nastava

Osnovne akademske studije se odvijaju u oblasti željezničkog, drumskog, vazdušnog i poštanskog saobraćaja, e-komunikacija i logistike i magistarske studije.    


Osim u Budvi, Fakultet za saobraćaj, komunikacije i logistiku ima odjeljenje i u Beranama.

Drumski saobraćaj

Opširnije

Željeznički saobraćaj

Opširnije

Vazdušni saobraćaj

Opširnije

Poštanski saobraćaj

Opširnije

e-Komunikacije

Opširnije

Logistika

Opširnije