Fakultet za saobraćaj, komunikacije i logistiku (FSKL) Budva, Crna Gora

Vaš komentar je poslat!

Akademija znanja, Žrtava Fašizma bb, Budva

telefon:

Fakultet: +382 33 682 222

Studentska služba  +382 67 305 645

mail: fsklbudva@gmail.com