Fakultet za saobraćaj, komunikacije i logistiku (FSKL) Budva, Crna Gora

Institut


 • Saradnja


   

                  - Sporazumi o saradnji sa fakultetima

                  - Univerzitet Donja Gorica, Podgorica

                  - Saobraćajni fakultet Univerziteta u Beogradu

                  - Fakultet organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu

                  - Fakultet za informacione tehnologije Univerziteta Mediteran u Podgorici

                  - Fakultet za poslovne studije Univerziteta Mediteran u Podgorici

                  - Fakultet za pomorstvo i promet Portorož Univeziteta u Ljubljani

                  - Fakultet za državne i evropske studije u Podgorici

                  - Panevropski Univerzitet Aperion u Banja Luci

                  - Fakultet prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu

                  - Fakultet za menadžment malih i srednjih preduzeća Beograd Univerziteta Privredna akademija Novi Sad

                  - Fakultet za astrateški i operativni menadžment Beograd

                  - Sporazumi o saradnji sa državim organima

                  - Ministarstvo saobraćaja i pomorstva, Podgorica

                   - Ministarstvo nauke, Podgorica

                  - Sporazumi o saradnji sa lokalnim zajednicama

                  - Budva

                  - Cetinje

                 - Herceg Novi

                - Sporazumi o saradnji sa udruženjima

                 - Privredna komora Crne Gore

                 - Udruženje za saobraćaj Crne Gore

                 - Sporazumi o saradnji sa privrednim društvima

                 - Željeznički prevoz Crne Gore, Podgorica

                 - Željeznička infrastruktura Crne Gore, Podgorica

                 - Pošta Crne Gore, Podgorica

                 - PTT Inženjering, Podgorica

                 - Luka Bar, Bar

                 - Aerodrom Podgorica, Podgorica

                 - Montecargo, Podgorica

                 - Simon voyages, Berane

                 - Auto-moto društvo Berane

                 - Sulzer- Kotor, P.J. Autocentar Jug-Budva

   

      Sporazumi o saradnji sa fakultetima

                                 - Univerzitet Donja Gorica, Podgorica
                                 - Saobraćajni fakultet Univerziteta u Beogradu
                                 - Fakultet organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu
                                 - Fakultet za informacione tehnologije Univerziteta Mediteran u Podgorici
                                 - Fakultet za poslovne studije Univerziteta Mediteran u Podgorici
                                 - Fakultet za pomorstvo i promet Portorož Univeziteta u Ljubljani
                                 - Fakultet za državne i evropske studije u Podgorici
                                 - Panevropski Univerzitet Aperion u Banja Luci
                                 - Fakultet prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu
                                 - Fakultet za menadžment malih i srednjih preduzeća Beograd Univerziteta Privredna akademija Novi Sad
                                 - Fakultet za astrateški i operativni menadžment Beograd
                                 - Sporazumi o saradnji sa državim organima
                                 - Ministarstvo saobraćaja i pomorstva, Podgorica
                                 - Ministarstvo nauke, Podgorica
                                 - Sporazumi o saradnji sa lokalnim zajednicama
                                 - Budva
                                 - Cetinje
                                 - Herceg Novi
                                  - Sporazumi o saradnji sa udruženjima
                                 - Privredna komora Crne Gore
                                 - Udruženje za saobraćaj Crne Gore
                                  - Sporazumi o saradnji sa privrednim društvima
                                 - Željeznički prevoz Crne Gore, Podgorica
                                 - Željeznička infrastruktura Crne Gore, Podgorica
                                 - Pošta Crne Gore, Podgorica
                                 - PTT Inženjering, Podgorica
                                 - Luka Bar, Bar
                                 - Aerodrom Podgorica, Podgorica
                                 - Montecargo, Podgorica
                                 - Simon voyages, Berane
                                 - Auto-moto društvo Berane
                                 - Sulzer- Kotor, P.J. Autocentar Jug-Budva

Download dokumenata